SC Biol Energy SRL Licenta de furnizare ANRE nr 1919 valabila 28.06.2026
Deranjamente
In cazul unui deranjament in alimentarea cu energie electrica a locului de consum ce face
obiectul unui contract de furnizare incheiat cu BIOL ENERGY SRL, consumatorul final va
inregistra o sesizare la Operatorul de Distributie pe raza caruia isi desfasoara activitatea
Pentru detalii consultati documentul aici.
Eticheta energie
Eticheta energie 2014. Documentul poate fi descarcat de aici.
Eticheta energie 2015. Documentul poate fi descarcat de aici.
Eticheta energie 2016. Documentul poate fi descarcat de aici.
Proceduri
Contractarea serviciului de furnizare. Documetul aici.
Despaubiri acordate clientilor casnici aici.
Despagubiri pentru daune materiale cauzate de operatorul de retea sau de furnizor.
Documentul aici.
Drepturile si obligatiile Clientulului Final. Documentul aici.
Formular ptr inregistrarea plingerilor. Documentul aici.
Raport 2016 solutionarea plingerilor. Documentul aici.
Intermedierea relatiei Clientului Final. Documentul aici.
Solutionarea contestatiilor privind facturile emise de furnizor. Documentul aici.
Oferta Tip Casnici
Documentul poate fi descarcat de aici.
Oferta Tip Noncasnici mici
Documentul poate fi descarcat de aici.
Standarde de performanta
Standard de performanta Biol Energy - 2014.
Standard de performanta Biol Energy 2015.
Standard de performanta Biol Energy 2016.
Standard de performanta Biol Energy 2017 .
Standard de performanta Biol Energy 2018.

Biol Energy
The best energy solutions
Copyright 2015 Biol Energy    Toate drepturile rezervate.